Returpolicy


Avbokningsregler & Uttagsformulär

Konsumenter har ångerrätt enligt följande bestämmelser, enligt vilka en konsument är en fysisk person som slutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller egenföretagare: < br>

---------------------
A. Avbeställningsinstruktion
---------------------

Ångerrätt
Du har rätt att acceptera detta avtal inom fjorton dagar utan om någon anledning återkallas.
Återkallelseperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har valt, och som inte är transportören, har tagit i besittning av de sista varorna.
För att utöva din ångerrätt måste du skicka ett tydligt uttalande till oss (Thenny Seger Johansson, Lemmings väg 47, 12244 Enskede, Sverige, Tel.: 0765968108, E-post: info@thearacollective.com) med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. per post skickat brev eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda det bifogade exemplet för avbokningsformulär för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.
För att uppfylla avbokningsfristen räcker det att du skickar meddelandet om att du utnyttjar din annulleringsrätt innan avbokningsperioden har löpt ut. .

Konsekvenser av tillbakadragande
Om du säger upp avtalet kommer vi att återbetala det du har betalat in till oss, inklusive leveranskostnader (med undantag för merkostnaderna som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen vi erbjuder), som ska betalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi blev meddelade om att du säger upp detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har bevisat att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare.
Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut.
Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver bara betala för värdeförlusten på varorna om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändigt för att kontrollera varornas egenskaper och funktion.

Uteslutning eller för tidigt upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte avtal för leverans av varor som inte är prefabricerade och för tillverkning av vilka ett individuellt val eller bestämning av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov.

Allmän information
1 ) Undvik skador och kontamination av produkten. Skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och förpackningskomponenter. Vid behov, använd en skyddande yttre förpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning för att ge tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Vänligen returnera inte varorna till fraktuppsamling.
3) Observera att de ovan nämnda siffrorna 1 -2 är inte en förutsättning för en effektiv utövande av ångerrätten.

--------------------

B. Avbeställningsformulär
--------------------
Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det.
Till
Thenny Seger Johansson – Lemmings väg 47, 12244 Enskede, Sverige
E-post: info@thearacollective.com
Jag / vi (* ) återkallar härmed det avtal som jag / oss ingått (*) för inköp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)
___________________________________________________________
___________________________________________________________ Beställd den (*) ____________ / mottagen den (*) __________________
________________________________________________________________
Namn på konsument (er)
________________________________________________________________
Konsument (er) adress
________________________________________________________
Konsument (er) underskrift ( bara om detta meddelas på papper)
_________________________
Datum
(*) Stryk ut otillämpligt

x