Juridiska Uppgifter


Thenny Seger Johansson

Theara Collective

Lemmings väg 47

12244 Enskede

Sverige

Tel: 0765968108

E-Mail: info@thearacollective.com

Momsreg.nr/VAT-nr: SE9403046049, alla priser är inklusive 25% moms.

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se https://arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.x