Integritetspolicy


Dataskydd

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för den ansvariga personen

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse. I följande stycken kommer vi att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med.

1.2 Den person som är ansvarig för databehandling på denna webbplats i den mening som avses i Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) är Thenny Seger Johansson, Lemmings väg 47, 12244 Enskede, Sverige, tel.: 0765968108, E-post: thennyseger@hotmail.com. Den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter på.

1.3 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen), använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning med teckensträngen "https: //" och via låssymbolen i din webbläsarrad.


2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

Om du bara använder vår webbplats i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi bara in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

- Vår besökta webbplats 

- Datum och tid vid åtkomsttidpunkten 

- Mängden data som skickas i byte 

- Källa / referens från hur du kom till sidan 

- Vilken webbläsare som använts 

- Vilket operativsystem som använts 

- IP-adress som använts (om tillämpligt: i anonym form)

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 Para. 1 lit.f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.


3) Hosting

Hosted av Shopify

Vi använder butikssystemet från tjänsteleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2: a våningen, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), i syfte att vara värd för, visa och bearbeta onlinebutiken å våra vägnar. All data som samlas in på vår webbplats behandlas på Shopifys servrar. Som en del av de ovannämnda Shopify-tjänsterna kan uppgifter också behandlas i samband med vidare bearbetning på uppdrag av Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments ( USA) Inc. eller Shopify (USA) Inc. Vid överföring av data till Shopify Inc. i Kanada garanteras lämplig nivå för dataskydd genom EU-kommissionens beslut om adekvat. Mer information om dataskydd från Shopify finns på följande webbplats: https://www.shopify.com/legal/privacy

Ytterligare behandling på andra servrar än de som nämnts ovan av Shopify kommer endast att ske inom ramen som kommuniceras nedan.


4) Cookies 

För att göra besök på vår webbplats attraktiv och för att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder raderas efter slutet av webbläsarsessionen, dvs efter att du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (så kallade beständiga cookies). Om cookies är inställda samlar och bearbetar de viss användarinformation såsom webbläsare och platsdata samt IP-adressvärden på individuell basis. Ihållande cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på cookie. Varaktigheten för respektive cookie-lagring finns i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som vi använder, sker behandlingen i enlighet med art. 6 Punkt 1 lit. b GDPR antingen för genomförandet av kontraktet, i enlighet med art. 6 Punkt 1 lit. i enlighet med art. 6 Para. 1 lit.f GDPR för att skydda våra legitima intressen med bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av sidbesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller att utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.


5) Kontakt

När du kontaktar oss (t.ex. med hjälp av kontaktformuläret eller e-postmeddelandet) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in när ett kontaktformulär används kan ses från respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din begäran eller för att skapa kontakt och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med art. 6 Para. 1 lit.f.f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet om det av omständigheterna kan dras slutsatsen att frågan i fråga slutgiltigt har klargjorts, och förutsatt att det inte finns några lagstadgade krav på lagring.


6) Databehandling vid öppnande av kundkonto och för kontraktsbehandling

I enlighet med artikel 6.1 b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du tillhandahåller dem till oss i syfte att genomföra ett kontrakt eller öppna ett kundkonto. Vilken data som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär. En radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till den ansvariga personen. Vi sparar och använder de uppgifter du tillhandahåller för att behandla kontraktet. Efter att avtalet har behandlats fullständigt eller ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och kommersiella lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller sig rätten till vidare användning av dina uppgifter enligt lagens tillåtelse.


7) Kommentarfunktion

Som en del av kommentarfunktionen på den här webbplatsen kommer, förutom din kommentar, information om den tidpunkt då kommentaren skapades och namnet på den kommentator du valt kommer att sparas och publiceras på denna webbplats. Även din IP-adress registreras och sparas. IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och i händelse av att personen i fråga bryter mot tredje parterns rättigheter eller publicerar olagligt innehåll genom att skicka en kommentar. Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part skulle invända mot ditt publicerade innehåll som olagligt. Den rättsliga grunden för lagring av dina uppgifter är artikel 6 stycke 1 lit. b och f GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part klagar över att de är olagliga.


8) Användning av kunddata för direktreklam

8.1 Registrering för vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare data är frivilligt och används för att kunna adressera dig personligen. Vi använder den så kallade dubbla opt-in-proceduren för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi bara skickar ett nyhetsbrev via e-post om du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Vi skickar sedan ett bekräftelsemeddelande där du ber dig att klicka på en länk för att bekräfta att du vill få nyhetsbrevet i framtiden.

Genom att aktivera länken för bekräftelse ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 (a) GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress som angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid en senare tidpunkt. De uppgifter som samlas in av oss vid registrering för nyhetsbrevet används uteslutande i syfte att annonsera via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som nämns ovan. När du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas från vår distributionslista omedelbart, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi kommer att informera dig i denna deklaration.

8.2 Skicka nyhetsbrev via e-post från Shopify

Våra nyhetsbrev via e-post skickas via Shopify Email, en tjänst som tillhandahålls av Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2: a våningen, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), till vilken vi skickar ditt pass på de uppgifter som tillhandahålls när du registrerar dig för nyhetsbrevet. Denna överföring sker i enlighet med artikel 6.1 f GDPR och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevsystem. De uppgifter du anger för att ta emot nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) lagras vanligtvis på Shopifys servrar i EU.

Som en del av de ovannämnda Shopify-tjänsterna kan data också behandlas i samband med vidare bearbetning på uppdrag av Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments ( USA) Inc. eller Shopify (USA) Inc. I händelse av överföring av data till Shopify Inc. i Kanada garanteras lämplig nivå av dataskydd genom EU-kommissionens lämplighetsbeslut.

Shopify använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrev för vår räkning. För utvärderingen kan de e-postmeddelanden som skickas innehålla så kallade web-beacons eller spårningspixlar, som representerar bildfiler med en pixel som lagras på vår webbplats. På detta sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats. Teknisk information registreras också (t.ex. åtkomsttid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna samlas in exklusivt i pseudonymiserad form och är inte länkade till dina andra personuppgifter; direkt personlig hänvisning är utesluten. Dessa uppgifter används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen. Om du vill invända mot dataanalysen för statistiska utvärderingsändamål måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Dessutom kan Shopify använda dessa uppgifter i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. f GDPR på grund av sitt eget legitima intresse av den behovsbaserade designen och optimeringen av tjänsten samt för marknadsundersökningsändamål, till exempel för att avgöra från vilka länder mottagarna kommer. Shopify använder dock inte uppgifterna från våra mottagare av nyhetsbrev för att själva skriva till dem eller för att skicka informationen vidare till tredje part.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Shopify, med vilket vi tvingar Shopify att skydda våra kunders uppgifter och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Du kan se Shopifys sekretesspolicy här: https://www.shopify.de/legal/privacy


9) Databehandling för orderhantering

9.1 - Överföring av bildfiler för orderhantering via e-post

På vår webbplats erbjuder vi kunderna möjlighet att beställa personalisering av produkter genom att skicka bildfiler via e-post. Den inlämnade bilden används som en mall för att anpassa den valda produkten.

Kunden kan skicka en eller flera bildfiler från minnet på den enhet som används till oss via e-postadressen på webbplatsen. Vi samlar in, sparar och använder sedan de filer som överförs på detta sätt uteslutande för att producera den personliga produkten i den mening som anges i respektive tjänstebeskrivning på vår webbplats. Om de överförda bildfilerna vidarebefordras till speciella tjänsteleverantörer för beredning och bearbetning av beställningen kommer du att informeras uttryckligen om detta i följande stycken. Ytterligare överföring sker inte. Om de överförda filerna eller de digitala motiven innehåller personuppgifter (i synnerhet bilder av identifierbara personer) utförs alla ovannämnda bearbetningsåtgärder exklusivt för att behandla din onlinebeställning i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR. Efter att beställningen har behandlats raderas de överförda bildfilerna automatiskt och fullständigt.

9.2 För att behandla din beställning arbetar vi tillsammans med följande tjänsteleverantörer som stöder oss helt eller delvis i genomförandet av ingående avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som vi samlar in kommer att vidarebefordras till transportföretaget som beställts vid leveransen som en del av kontraktsbehandlingen, då detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi kommer att vidarebefordra dina betalningsuppgifter till det uppdragna kreditinstitutet som en del av betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om leverantörer av betaltjänster används kommer vi uttryckligen att informera dig om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter är art. 6 Punkt 1 lit. b GDPR.

9.3 Användning av speciella tjänsteleverantörer för orderhantering och bearbetning

- Digital nedladdning från Shopify

Beställningar behandlas via tjänsten "Digital Downloads" från Shopify International Limited, Victoria Buildings, andra våningen, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"). Mailadress och, i förekommande fall, kundens för- och efternamn vidarebefordras till Shopify i enlighet med art. 6 Punkt 1 lit. b GDPR exklusivt för behandling av onlinebeställningar. Dina uppgifter kommer bara att vidarebefordras i den utsträckning detta faktiskt är nödvändigt för att behandla beställningen. Detaljer om dataskydd och Shopifys dataskyddsdeklaration kan ses på webbplatsen https://www.shopify.com/legal.

9.4 Överföring av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

- PostNord

Om varorna levereras av transportleverantören PostNord (PostNord Sverige AB, Terminalvägen 24, 171 73 Solna, Sverige), kommer vi ge ut din e-postadress i enlighet med Artikel 6.1 a GDPR, före leverans av varorna för syftet med samordningen av ett leveransdatum eller leveransmeddelande till Postnord, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. Annars vidarebefordrar vi endast namnet på mottagaren och leveransadressen till Postnord för leveransändamål i enlighet med artikel 6.1 b GDPR. Överföringen sker endast i den mån det är nödvändigt för leveransen av varorna. 

9.5 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Apple Pay

Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, kommer betalningen att behandlas via "Apple Pay" -funktionen på din enhet som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att debitera ett betalkort som sparats med "Apple Pay". Apple Pay använder säkerhetsfunktioner inbyggda i enhetens hårdvara och programvara för att skydda dina transaktioner. För att godkänna en betalning är det nödvändigt att ange en kod som du angav tidigare och att verifiera med funktionen “Face ID” eller “Touch ID” på din enhet.

För betalningshantering kommer informationen du gav under beställningsprocessen, tillsammans med informationen om din beställning, att skickas till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa data igen med en specifik nyckel innan data överförs till betaltjänstleverantören på det betalkort som är lagrat i Apple Pay för att utföra betalningen. Krypteringen säkerställer att endast webbplatsen från vilken köpet gjordes kan komma åt betalningsinformationen. När betalningen har gjorts skickar Apple din enhets kontonummer och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till den ursprungliga webbplatsen för att bekräfta att betalningen har lyckats.

Om personuppgifter behandlas i de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.

Apple underhåller anonymiserade transaktionsdata, inklusive ungefärligt köpbelopp, ungefärligt datum och tid, och om transaktionen har genomförts. Anonymiseringen utesluter helt personlig referens. Apple använder de anonymiserade uppgifterna för att förbättra "Apple Pay" och andra Apple-produkter och tjänster.

När du använder Apple Pay på iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp som görs via Safari på Mac, kommunicerar Mac och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte någon av denna information i ett format som kan användas för att identifiera dig personligen. Du kan stänga av möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i din iPhones inställningar. Gå till Wallet & Apple Pay och inaktivera Tillåt betalningar på Mac.

Mer information om dataskydd med Apple Pay finns på följande internetadress: https://support.apple.com/en-us/HT203027 

- Klarna

Om en Klarna-betalningstjänst väljs, kommer betalningen att behandlas av Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad Klarna). För att möjliggöra behandling av betalningen, kommer dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter relaterade till beställningen (t.ex. fakturabelopp, artikel, typ av leverans) vidarebefordras till Klarna för identitets- och kreditkontrollen, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. Du kan se vilka kreditföretag dina uppgifter kan vidarebefordras till:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/credit_rating_agencies

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). När det gäller poängvärden i resultatet av kreditrapporten baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. Klarna använder den mottagna informationen om den statistiska sannolikheten för en betalningsinställelse för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den person som är ansvarig för databehandlingen eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsföreskrifter för registrerade personer i Sverige https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy.

- Paypal

När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "avbetalning" via PayPal, ger vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. som en del av betalningsprocessen. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter "PayPal"). Överföringen sker i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. b GDPR och endast i den mån det är nödvändigt för betalningshantering.

PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll för betalningsmetodernas kreditkort via PayPal, autogirering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "betalning i delbetalningar" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditinstitut i enlighet med artikel 6.1 f GDPR på grundval av PayPals legitima intresse av att bestämma din solvens. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang i syfte att besluta om tillhandahållande av respektive betalningsmetod. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). När det gäller poängvärden i resultatet av kreditrapporten baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. För mer information om dataskydd, inklusive de kreditbyråer som används, se PayPal: s integritetspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

- Shopify Payments

Vi använder betaltjänstleverantören "Shopify Payments", 3: e våningen, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av betaltjänstleverantören Shopify Payments behandlas betalningen av den tekniska tjänsteleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi kommer att få informationen du gav under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 Punkt 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter skickas endast i syfte att behandla betalningar med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den mån det är nödvändigt för detta. Du hittar mer information om dataskydd på Shopify Payments på följande internetadress: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Information om dataskydd om Stripe Payments Europe Ltd. finns här: https://stripe.com/en-se/privacy

10) Användning av sociala medier: social plugins

Instagram som standard plugin

Vår webbplats använder så kallade sociala plugins (“plugins”) från Instagram-onlinetjänsten, som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland (“Facebook”). Plugins är markerade med en Instagram-logotyp, till exempel i form av en "Instagram-kamera". Du hittar en översikt över Instagram-plugins och deras utseende här: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin skapar din webbläsare en direktanslutning till Instagram-servrarna. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt från Instagram till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får Instagram informationen om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Instagram-profil eller för närvarande inte är inloggad på Instagram. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas direkt från din webbläsare till en Facebook Inc.-server i USA, där den sedan lagras.

Om du är inloggad på Instagram kan Instagram omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Instagram-konto. Om du interagerar med plugin-programmen, till exempel om du trycker på "Instagram-kamera" -knappen, överförs denna information också direkt till en Instagram-server där den lagras. Informationen publiceras också på ditt Instagram-konto och visas för dina kontakter där.

De databehandlingsoperationer som beskrivs utförs i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR på grundval av Instagrams legitima intressen att visa personlig annonsering för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats och för att skräddarsy Instagram-tjänsten efter dina behov.

Om du inte vill att Instagram ska tilldela de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan invända mot laddningen av Instagram-plugins och därmed de databehandlingsåtgärder som beskrivs ovan med tillägg för din webbläsare för framtiden, t.ex. med skriptblockeraren "NoScript" (http://noscript.net/).

Syftet och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Instagram samt dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Instagrams dataskyddsinformation: https://help.instagram.com/155833707900388/.


11) Använder sig av ett livechatt-system

Shopify Chat

Denna webbplats använder Shopify Chat chatt-systemet, en tjänst som tillhandahålls av Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada (“Shopify”) för kundsupport. Shopify samlar in och lagrar anonymiserad användardata för att svara på live supportförfrågningar. Användningsprofiler kan skapas från denna anonymiserade data under en pseudonym. Cookies kan användas. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. Cookies möjliggör igenkänning av webbläsaren. Om informationen som samlas in på detta sätt är relaterad till en person behandlas den i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice och den statistiska analysen av användarnas beteende för optimeringsändamål.

Uppgifterna som samlats in med Shopify-teknologierna kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan den berörda personens separat givna medgivande. För att undvika lagring av Shopify-cookies kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller att cookies som redan har lagrats raderas. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte längre kan utföras. Du kan motsätta dig insamling och lagring av data i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil när som helst med verkan för framtiden genom att skicka din invändning informellt via e-post till den e-postadress som anges i avtrycket.

I händelse av att uppgifter överförs till Shopify Inc. i Kanada, garanterar Europeiska kommissionens beslut om adekvat lämplig nivå av dataskydd.

12) Den registrerades rättigheter

12.1 Tillämplig dataskyddslag ger dig omfattande rättigheter för registrerade (informations- och ingreppsrättigheter) gentemot den person som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, som vi kommer att informera dig om nedan:

- Rätt till information i enlighet med art. 15 GDPR: I synnerhet har du rätt till information om dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingsändamålen, kategorierna av personuppgifter som behandlats, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att avslöjas Planerad lagringsperiod eller kriterierna för att bestämma lagringsperioden, förekomsten av rätt till korrigering, radering, begränsning av behandlingen, invändning mot behandling, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om vi inte samlade in dem från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och vid behov meningsfull information om logiken och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling, samt din rätt att informeras om garantierna i enlighet med art. 46 GDPR om dina uppgifter vidarebefordras till ett tredje land;

- Rätt till korrigering i enlighet med art. 16 GDPR: Du har rätt till omedelbar korrigering av felaktiga uppgifter om dig och/eller komplettering av dina ofullständiga uppgifter som lagras av oss;

- Rätt till radering i enlighet med art. 17 GDPR: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om kraven i art. 17 Para. 1 GDPR uppfylls. Denna rättighet existerar dock inte särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

- Rätt till begränsning av behandling i enlighet med art. 18 GDPR: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så länge noggrannheten i dina uppgifter kontrolleras, om du vägrar att radera dina uppgifter på grund av otillåten databehandling, och istället begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppnåtts eller om du har invänt mot skälen till din specifika situation, så länge det ännu inte är säkert om vårt legitima skäl råder;

- Rätt till information enligt art. 19 GDPR: Om du har hävdat rätten till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen mot den ansvariga personen, är den ansvariga skyldig att korrigera eller radera uppgifterna till alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut eller begränsning av bearbetning, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.

- Rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 GDPR: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person, i den mån det är tekniskt genomförbart;

- Rätt att återkalla samtycke i enlighet med art. 7 Punkt 3 GDPR: Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av data när som helst med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse raderar vi de berörda uppgifterna omedelbart, såvida inte ytterligare behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycke fram till återkallelsepunkten;

- Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med art. 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder i den medlemsstatus där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.


12.2 RÄTT ATT INVÄNDA

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER ENIGT VÅRT RÄTTSLIGA INTRESSE, HAR DU RÄTTEN NÄR SOM HELST, FÖR SKÄL ATT VI GER UPP DIN SPECIFIKA SITUATION. OM DU ANVÄNDER DIN RÄTT ATT INVÄNDA, SLUTAR VI BEHANDLINGEN AV BERÖRDA DATA. YTTERLIGARE BEHANDLING BEHÅLLS OM VI KAN VISA YTTERLIGARE BEHANDLING BEHÅLLS OM VI KAN VISA VÄSENTLIGA SKÄL FÖR BEARBETNINGEN SOM LIGGER UTANFÖR DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEARBETNINGEN GÄLLER. DU KAN INVÄNDA SOM BESKRIVET HÄR OVAN.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKT ANNONSERING, HAR DU RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA GÄLLANDE BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTE MED SÅDAN ANNONSERING. DU KAN MÅL SOM BESKRIVS OVAN.

OM DU ANVÄNDER DIN RÄTT ATT INVÄNDA, AVSLUTAR VI BEHANDLIGEN AV DATA FÖR DIREKT ANNONSERING. 


13) Lagringstid för personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, behandlingsändamålet och - om det är relevant - dessutom baserat på respektive lagstadgade lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattelagringsperioder).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6.1 ai GDPR lagras dessa uppgifter tills den berörda personen återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för lagliga eller liknande skyldigheter på grundval av art. 6 Punkt 1 lit. eller så har vi inget berättigat intresse av ytterligare lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6 Punkt 1 lit. Bevisar det för behandlingen att den registrerades intressen, rättigheter och friheter uppväger, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktannonsering på grundval av art. 6 Punkt 1 lit. f GDPR lagras dessa uppgifter tills den berörda personen utövar sin rätt till invändning enligt art. 21 Punkt 2 GDPR.

Om inte annat anges i övrig information i denna deklaration om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter annars att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.


x