Ljusvård


SAFETY FIRST

Vänligen lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsyn. Se till att släcka alla ljus innan du lämnar ditt hem eller går och lägger dig.

Håll dina ljus borta från barn och husdjur.

Håll dina brinnande ljus borta från föremål som är lättantändliga (gardiner, kläder, papper) och placera dem inte nära en värmekälla.

Se till att du inte vidrör och flyttar brinnande ljus, behållaren kan vara het och bränna dig.

Om du bränner fler ljus samtidigt, håll dem minst 5 cm ifrån varandra.


THEARA COLLECTIVE ANSVARAR INTE FÖR MISBRUK AV VÅRA LJUS/PRODUKTER.

 

Innan du tänder ljuset

  • Trimma ner veken till 5 mm för en optimal bränning av ditt ljus före varje användning.
  • Lägg dina ljus på en stabil och värmebeständig yta. Detta förhindrar skador orsakade av värmen och förhindrar att glaset går sönder.
  • Ha inte dina ljus tända i mer än 3 timmar i sträck. Detta hjälper ljuset att brinna jämnare och förhindrar ”tunnlar” i ljuset.

När du släcker

  • Blås inte ut ditt ljus, använd en ljussläckare. Det är det bästa och säkraste sättet att släcka ditt brinnande ljus.
  • Ljus tar lite tid att svalna. Se till att inte röra vid dina ljus innan de har svalnat helt.

x